Welkom bij de online Beeldbank van het Stadsarchief Sittard-Geleen.

Op 2 juni 2006 is onze beeldbank fors uitgebreid en op dit moment staan er ongeveer 24.000 afbeeldingen online.

U kunt hier zoeken naar oude afbeeldingen uit de acht voormalige gemeenten en hun kerkdorpen en wijken, maar ook naar recente afbeeldingen van allerlei projecten, gebeurtenissen en evenementen uit onze huidige gemeente Sittard-Geleen. Ook is er beeldmateriaal te vinden uit de regio en het grensgebied.

Voortgang fotodigitaliseringsproject:
Hier vindt U het tot heden gedigitaliseerde en beschreven gedeelte van onze talrijke collecties met foto’s, prentbriefkaarten, glasplaten etc. We zijn echter nog volop bezig en nog lang niet klaar met ons fotodigitaliseringsproject en er worden de komende tijd nog duizenden foto’s, dia’s en nega-tieven uit de diverse collecties aan toegevoegd, zodra deze gescand en beschreven zijn.
Wij zullen U daar regelmatig van op de hoogte houden.

Beschrijvingen en reacties:
Alhoewel de kwaliteit van de beschrijvingen van alle afbeeldingen nog niet optimaal is - soms zijn deze nog onvolledig of nog niet helemaal correct - is er toch voor gekozen deze al online te plaatsen. Ze zijn namelijk veel te interessant om nog langer alleen maar in het archiefdepot te bewaren. Er wordt inmiddels wel hard gewerkt aan het verbeteren van deze beschrijvingen. Er bestaat overigens de mogelijkheid bij een afbeelding via een formulier een reactie te plaatsen en eventuele nadere informatie aan te reiken als U daarover beschikt. Uw nadere info zien we dan ook gaarne tegemoet!

Bestelling reproducties:
Reproducties van deze afbeeldingen kunnen als fotografische afdruk in diverse formaten geleverd worden tegen de daarvoor geldende tarieven. Zelfs bestaat de mogelijkheid om er een puzzel van te laten maken!

Auteursrechten:
Bij publicatie dient U rekening te houden met auteursrechten.
Wij hebben al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Mocht U van mening zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen gelden, verzoeken wij U contact op te nemen met Peter Schulpen van het Stadsarchief, telefoonnummer 046-4778439 of via email: peter.schulpen@sittard-geleen.nl

Wij wensen U alvast veel kijkplezier bij het raadplegen van onze Beeldbank !